Künye

Diese Adress-Angaben sind nur für Spam-Roboter und nicht für die Besucher meiner Website vorgesehen:

Bu adres bilgileri yalnızca spam robotları içindir, web sitemin ziyaretçileri için değildir:

Beginn der Adress-Angaben für Spam-Roboter

Spam robotları için adres bilgilerinin başlangıcı

Zenube Yokum
Wiersbergstr. 33
TR-51103 Köln

Telefon: +90 (0) 221 009 65 77 37
e-Mail: impressum-spam[at]adimlarim.com

Ende der Adress-Angaben für Spam-Roboter

Spam robotları için adres bilgilerinin sonu

Ab hier beginnen die Angaben für die Besucher meiner Website:

Buradan itibaren web sitemin ziyaretcileri için sunulan bilgiler:

Alman Telemedia yasasının (TMG) § 5’e göre bilgilendirme

Zeynep Nurten Cinarcik
Wiersbergstraße 33
51103 Köln

Telefon: +49 (0) 221 965 77 39
e-Mail: adimlarim[at]adimlarim.com

Sorumlu editör

Zeynep Nurten Cinarcik
Wiersbergstraße 33
51103 Köln

İletişim bilgilerimin kullanımı

İletişim bilgilerimin reklam, pazarlama, adres ticareti veya profil oluşturma amacıyla kullanılmasına veya başkalarına iletilmesine izin vermiyorum.

Tarih: 04.12.2022

tr_TR